Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

13 kg/1000 sztuk drzew.

 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

10-13 kg/1000 sztuk drzew.

 

Zalecana dawka zależy od wielkości i gatunku chronionych drzew.

Termin stosowania: środek zastosować późną jesienią lub wczesną zimą (listopad-grudzień), po opadnięciu liści, kiedy zwierzyna zaczyna uszkadzać te rośliny.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w ciągu roku kalendarzowego): 1

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

5 kg/1000 sztuk 2-5 letnich drzewek /sadzonek.

 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

2-5 kg/1000 sztuk 2-5 letnich drzewek /sadzonek.

 

Zalecana dawka zależy od wielkości i gatunku chronionych sadzonek i drzewek.

Termin stosowania: środek zastosować późną jesienią lub wczesną zimą (listopad-grudzień) (na drzewka/sadzonki drzew i krzewów liściastych po opadnięciu liści), kiedy zwierzyna zaczyna uszkadzać te rośliny.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w ciągu roku kalendarzowego): 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Środek stosować w dni bezdeszczowe, w temperaturze nie niższej niż 0°C.Przed zastosowaniem, w przypadku przechowywania w temperaturze zbliżonej do 0°C, należy przetrzymywać środek w temperaturze pokojowej przez 4 godziny. Po wyschnięciu środek utrzymuje się na pędach do około 7 miesięcy.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zapobieganie zgryzaniu: przed zabiegiem środek dokładnie wymieszać, aż do uzyskania konsystencji półpłynnej zawiesiny. Zaleca się również mieszanie w trakcie nanoszenia środka. Zabieg wykonać za pomocą pędzla lub ręką zabezpieczoną gumową rękawicą. Na drzewa iglaste środek nanosić na tegoroczny przyrost pędu drzew, na drzewa liściaste środek nanosić na cały pęd główny, gdy jego grubość nie przekracza 2 cm, a wysokość 60-80 cm. Zapobieganie spałowaniu: przed zabiegiem środek dokładnie wymieszać, aż do uzyskania konsystencji półpłynnej zawiesiny. Zaleca się również mieszanie w trakcie nanoszenia środka. Zabieg wykonać za pomocą pędzla lub ręką zabezpieczoną gumową rękawicą. Środek nanosić na pnie drzew.

REPELENT - środek o działaniu odstraszającym, w formie pasty (PA) do bezpośredniego stosowania, przeznaczony do ochrony drzew i krzewów, w tym sadzonek i drzewek przed uszkodzeniami powodowanymi przez ssaki roślinożerne.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu pędzla lub rękawicy.

Niezużyty produkt i opakowanie nie jest traktowany jako odpad niebezpieczny. Produkt, dla którego upłyną termin ważności można zwrócić do producenta.

Gorzka kora w lesie

Gorzka kora w sadzie

Spałowanie i zgryzanie drzew w lasach ma miejsce najczęściej zimą, kiedy to brak świeżego pokarmu powoduje poszukiwania przez zwierzynę innego, atrakcyjnego pożywienia. Spałowanie powodują najczęściej jelenie i łosie. Zdzierają kore z młodych drzew iglastych i liściastych powodując znaczne zniszczenia. Drzewa są okaleczane i osłabiane, przez co narażone na różne infekcje. Spałowanie może być przyczyna zamierania drzew. Ochrona przed spałowaniem polega na zabezpieczeniu preparatem pnia na wysokości zasięgu głowy zwierzęcia. Najczęściej to pomiędzy 0,4 a 1,8 m. Zgryzanie pędów wierzchołkowych sadzonek i młodych drzew powodowane jest przez jelenie, łosie, sarny, daniele, ale także zające. Zgryzanie powoduje deformacje młodych drzew, opóźnienie wzrostu, ale może również prowadzić do zamierania drzewek. Ochrona polega na zabezpieczeniu preparatem pędów wierzchołkowych i młodych pędów, które są chętnie zgryzane przez zwierzęta.

* Produkt zarejestrowany dla użytkownika profesjonalnego.

Uszkodzenia w sadach powodowane są głównie przez zającowate ale również przez jeleniowate. Ogrodzenie sadu czasem może nie być wystarczające. Należy zastosować skuteczny preparat chroniący przed szkodliwym działaniem powodowanym przez te zwierzęta. Zające zgryzają drzewka w inny sposób niż duże jeleniowate. Na wysokości do jednego metra przy użyciu siekaczy zdzierają kore pnia i gałęzi. Uszkodzenia mogą powodować zamieranie drzewek. Zgryzanie młodych przyrostów powodowane przez jeleniowate, zające, dzikie króliki, a także inne zwierzęta można ograniczyć i zapobiec przez stosowanie właściwego preparatu. Gorzka kora odstrasza i chroni sadzonki i drzewka przed zgryzaniem przez zającowate i jeleniowate. Pomalowane Gorzka kora pędy drzew zabezpieczone są również przed spękaniem kory, które następuje pod wpływem mrozu i słońca w zimie.

Utrzymuje się na pędach do 7 miesięcy
Przy pełnym pomalowaniu kory chroni ja przed spękaniem
Odporny na warunki atmosferyczne zima oraz latem
Nie jest fitotoksyczny

Numer zezwolenia R-136/2023 z dnia 08.03.2023
Substancja czynna: piasek kwarcowy
(związek z grupy tlenków nieorganicznych)
251g/kg (25,1%)

Profesjonalny* produkt do ochrony przed zgryzaniem sadzonek, drzewek i spałowaniem drzew liściastych, iglastych w lasach oraz w uprawach sadowniczych (grusza, czereśnia, wiśnia, śliwa, morela, orzech włoski, leszczyna, pigwa).

ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN PA

ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE ŚRODKA OCHRONY ROŚLINSTOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Repelent w formie pasty zapobiega niszczeniu drzewek przez dzikie zwierzęta: zającowate, jeleniowate i inne.

Długotrwała ochrona drzewek w lasach i sadach przed uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzynę

  1. pl
  2. en

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ADW Sp. z o.o.

43-175 Wyry

ul. Zbożowa 2

Tel.: 32 218 71 85  

adw@adw.com.pl