SASZETKI MASKUJĄCE ZAPACH ROŚLIN

W związku z faktem, że szybko rozwijające się budownictwo mieszkaniowe w kraju coraz mocniej przybliża miejsca obecności człowieka do granic terenów leśnych, które są środowiskiem naturalnym dzików, zwierzęta te coraz swobodniej przemieszczają się z lasów na tereny, na których gospodarują ludzie.

Obecność dzików w środowisku naturalnym jest bardzo korzystna, jednak spacerująca wataha dzików po parku, pomiędzy domami w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, po polach golfowych, obiektach rekreacyjnych, boiskach sportowych lub żerujące na polach uprawnych czyni wiele zamieszania.

Dziś dziki wchodzą coraz głębiej do miast, niszcząc tereny zielone. Teren żerowania dzików obecnie znacznie oddalił się od ich naturalnego środowiska.  Czynnikiem niekorzystnym jest to, że zwierzęta te swój tryb życia łatwo dostosowują do ludzi. Populacja dzików bytujących na terenach ludzkich, w parkach, miastach jest coraz większa.

Bardzo korzystne warunki klimatyczne, łatwy dostęp do pożywienia w środowiskach ludzkich, są w dużym stopniu przyczyną rozwoju populacji dzików. 

 

Długość działania

W normalnych warunkach pogodowych do 5 tygodni. W przypadku zaobserwowania zmniejszenia skuteczności działania preparatu należy rozrzucić dodatkowe saszetki

 

Przechowywanie

Saszetki przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w suchym, chłodnym dobrze wentylowanym miejscu, z dala od środków spożywczych i pasz dla zwierząt. Chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem.

 

Środki ostrożności

Chronić przed dziećmi. Unikać połknięcia, wdychania, kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku uszkodzenia saszetki, zawartość należy rozcieńczyć wodą i rozlać na zabezpieczanym terenie.

 

Zawartość

W opakowaniu znajduje się 50 saszetek o masie netto 10 g

Przeznaczenie

                        to kompozycja naturalnych substancji zapachowych i składników mineralnych, zamknięta w biodegradowalnych saszetkach. Jest nietoksyczna i bezpieczna dla zwierząt dzikich. 

                       działa wyłącznie na zmysł węchu, maskując zapach wydzielany przez rośliny i tym samym ogranicza żerowanie na terenach zabezpieczonych preparatem.

 

Zalety preparatu

  • Produkt naturalny, ulegający biodegradacji.

  • Skuteczny, wydajny w działaniu i łatwy w stosowaniu.

  • Użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z substancją maskującą zapach roślin.

  • Zawarte składniki mineralne poprawiają strukturę gleby

 

Stosowanie

Saszetki należy rozrzucić w odległościach około 4 m do 6 m bezpośrednio na glebę, wokół zagrożonego obszaru. Producent zaleca ze względu na rodzaj upraw i charakterystykę terenu wyłożenie zwiększonej ilości środka. Substancja maskująca zapach roślin uwalnia się samoistnie pod wpływem wilgoci. Saszetek nie stosować w trakcie opadów deszczu.

  1. pl
  2. en

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ADW Sp. z o.o.

43-175 Wyry

ul. Zbożowa 2

Tel.: 32 218 71 85  

adw@adw.com.pl