Olej nie zawiera szkodliwych dla obsługi pilarek i naturalnego środowiska olejów mineralnych, pochodzących z przeróbki ropy naftowej.

Olej Bio Forest Oil spełnia wymagania europejskiej normy biodegradowalności OECD-301.

Bio Forest Oil charakteryzuje się:

  • bardzo dobrymi własnościami smarnymi,

  • wysokim wskaźnikiem lepkości,

  • wysoką zdolnością tłumienia drgań i obniżania hałasu,

  • zdolnością wymywania żywic,

  • brakiem lakowania,

  • wydatnym obniżaniem temperatury układu tnącego,

  • dobrą zbywalnością wodą z dodatkiem typowych płynów myjących.

Olej Bio Forest Oil jest olejem wielosezonowym, przeznaczonym do smarowania układów tnących pilarek łańcuchowych wszystkich rodzajów. Jest olejem do powszechnego stosowania zarówno przez zawodowych pilarzy jak i amatorów. Powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie wymagana jest szczególna ochrona gleby i wód gruntowych np. parkach narodowych, sadach i ogródkach działkowych. 

OLEJ SMARNY DO UKŁADÓW TNĄCYCH PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH

Olej wytwarzany jest na bazie olejów roślinnych i zawiera dodatki funkcyjne nowej generacji. Olej nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzi. Badania laboratoryjne, stanowiskowe i w warunkach leśnych przeprowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wykazały, że Bio Forest Oil posiada bardzo dobre własności użytkowe i oceniony został jako najlepszy spośród dwudziestu różnych badanych olejów oferowanych w Polsce. Bio Forest Oil jest przyjazny dla środowiska, wydajny i bardzo skuteczny.

Dotychczas stosowane oleje mineralne lub kompozycje olejów petrochemicznych powodowały degradację środowiska, niszczenie poszycia lasów, runa leśnego, trawników. Mamy zaszczyt zaproponować Państwu olej biodegradowalny, oparty na bazie olejów roślinnych, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego leśnego, rolniczego czy przydomowego.

Nasza firma stara się stosować technologie i rozwiązania techniczne, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.

W dobie coraz szybszego postępu działalność ludzi, głównie gospodarcza, powoduje większe lub mniejsze uciążliwości dla środowiska, jego zagrożenia i zanieczyszczenia.   Zanieczyszczenie środowiska to wprowadzenie do środowiska (powietrza, wody, gleby) substancji stałych, ciekłych lub gazowych, powodujących jego degradację. 

  1. pl
  2. en

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ADW Sp. z o.o.

43-175 Wyry

ul. Zbożowa 2

Tel.: 32 218 71 85  

adw@adw.com.pl