Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie.

Numer zezwolenia R-136/2023
Substancja czynna: piasek kwarcowy
(związek z grupy tlenków nieorganicznych)
251g/kg (25,1%)

Drzewa pokryte pastą Gorzka Kora poprzez jej smak przestają być atrakcyjne jako pokarm dla bobrów, a krystaliczna struktura piasku kwarcowego (substancji aktywnej środka ochrony roślin), powoduje odpychające odgłosy podczas żucia i nieprzyjemne uczucie ścierania w pysku i na zębach, co w efekcie zniechęca bobry do dalszej szkodliwej działalności. Do aplikacji Gorzkiej Kory wystarczy rękawica bądź pędzel, więc jej użycie jest proste i szybkie, a przede wszystkim skutecznie powstrzymuje kłopotliwą zwierzynę przed zgryzaniem drzew. Ponadto środek ochrony roślin Gorzka Kora zawiera w składzie piasek kwarcowy zatwierdzony jako substancja niskiego ryzyka zgodnie z rozporządzeniemn(WE) nr 1107/2009, co wskazuje, że stanowi ona znacznie mniejsze zagrożenie niż inne substancje.

Bóbr europejski

(Castor Fiber)

- zamieszkuje tereny Polski od zamierzchłych czasów. Obecnie jego populacja zaczyna wzrastać. Wieloletnie badania naukowe populacji bobrów wykazały, iż korzyści związane z ich bytowaniem są wielokrotnie większe niż czynione przez nich szkody. Działalność życiowa bobrów zmienia radykalnie otaczające środowisko wodne. Bobry budując tamy i kanały wodne powodują retencje wody opadowej i powodziowej, poprawiają mikroklimat i powodują zasiedlanie zajętych terenów licznymi gatunkami zwierząt i owadów. Nie da się jednak ukryć, że ich melioracyjna działalność na terenach rolniczych czyni poważne szkody w uprawach.Czynne zwalczania tych ssaków poprzez rozbieranie tam i żeremi, przynosi często przeciwny skutek, ponieważ bobry związane z własnym terytorium, naprawiają tamy oraz budują je większe i mocniejsze. Znacznie efektywniejszym działaniem jest zapobieganie żerowaniu bobrów metodą mechanicznego odstraszania.

ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN PA

  1. pl
  2. en

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ADW Sp. z o.o.

43-175 Wyry

ul. Zbożowa 2

Tel.: 32 218 71 85  

adw@adw.com.pl